Poufno┼Ť─ç i bezpiecze┼ästwo transakcji

Piece kominkowe
  Sklep piecekominkowe dzia┼éaj─ůcy pod witryn─ů www.piecekominowe.zdunpol.pl zako┼äczy┼é swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç

Zapraszamy do nowego sklepu 

 

 

Sklep z piecami pokojowymi

http://www.piecepokojowe.pl

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, ┼╝e nasz sklep internetowy gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w zakresie niezb─Ödnym do prawid┼éowej realizacji sk┼éadanych przez klientów zamówie┼ä. 
 
Administratorem danych osobowych jest: ZDUNPOL Usługi Zduńskie Karol Chatkiewicz, ul. Piaskowa 55, 11-130 Orneta.
 
Zgromadzone dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstaw─ů ich przetwarzania jest wyra┼╝enie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptacj─Ö (zaznaczenie) stosownej klauzuli dost─Öpnej podczas procesu rejestracji konta klienta w sklepie lub podczas procesu rejestracji zamówienia bez zak┼éadania konta klienta.
 
Dane osobowe klienta sklepu b─Öd─ů przetwarzane w celu ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů zgodnie z regulaminem sklepu oraz realizacji zamówie┼ä z┼éo┼╝onych w sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do realizacji zamówie┼ä.
 
Klientowi, którego dane s─ů przetwarzane, przys┼éuguje prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich modyfikacji, a tak┼╝e ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia, pod warunkiem, ┼╝e od dnia ostatniego zakupu min─ů┼é okres regulowany przepisami skarbowymi zobowi─ůzuj─ůcy do przechowywania dokumentacji handlowej (obecnie 6 lat). W sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych mo┼╝esz kontaktowa─ç si─Ö za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci e-mail na adres: sklep@zdunpol.pl lub listownie na adres siedziby sklepu.
 
Administrator danych osobowych informuje, i┼╝ w celu realizacji z┼éo┼╝onego w sklepie zamówienia niezb─Ödne jest przekazanie danych osobowych klienta innym podmiotom bior─ůcym udzia┼é w procesie realizacji zamówienia, w szczególno┼Ťci firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej odpowiedzialnym za dor─Öczenie zamówionych produktów do klienta oraz, w przypadku wyboru przez klienta p┼éatno┼Ťci on-line, firmie obs┼éuguj─ůcej p┼éatno┼Ťci on-line.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
„Piece kominkowe”.

 

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poni┼╝sze stanowi─ů polityk─Ö prywatno┼Ťci (dalej: „Polityka Prywatno┼Ťci”), która okre┼Ťla informacje dotycz─ůce zbierania danych, w tym danych osobowych u┼╝ytkowników us┼éug(i) ┼Ťwiadczonej przez ZDUNPOL Us┼éugi Zdu┼äskie Karol Chatkiewicz z siedzib─ů przy ul.  Piaskowa 55 11-130 Orneta  ,  o numerze NIP: 743 185 56 90 , oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

„Piece kominkowe” dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby prowadzony serwis „www.piecekominkowe.zdunpol.pl” u┼éatwia┼é ka┼╝demu u┼╝ytkownikowi przegl─ůdanie strony
i sk┼éadanie zamówie┼ä. Dlatego w trosce o bezpiecze┼ästwo i wygod─Ö zakupów informujemy, ┼╝e poruszaj─ůc si─Ö po stronie wyra┼╝asz zgod─Ö na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które b─Ödziesz proszony w formularzach zamówie┼ä, s─ů niezb─Ödne do dzia┼éania serwisu lub realizacji us┼éugi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno┼Ť─ç, któr─ů te dane dotyczy┼éy.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach nale┼╝─ůcych do „Piece kominkowe” przy okazji wysy┼éania komentarzy, opinii itp. s─ů dost─Öpne dla wszystkich odwiedzaj─ůcych strony zawieraj─ůce te dane. „Piece kominkowe” nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaj─ů do przes┼éania Wam nieokre┼Ťlonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegaj─ů „Polityce Prywatno┼Ťci”.

Cookies (Ciasteczka)

„Piece kominkowe” zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli ma┼ée pliki tekstowe wysy┼éane do komputera internauty identyfikuj─ůce go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies s─ů nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego u┼╝ytkownika i jego danych. Warunkiem dzia┼éania cookies jest ich akceptacja przez przegl─ůdark─Ö i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarki) domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym u┼╝ytkownika. Jednak┼╝e w ustawieniach przegl─ůdarki mo┼╝na dokona─ç zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych cookies, w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů ich obs┼éug─Ö w ustawieniach przegl─ůdarki b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu ko┼äcowym u┼╝ytkownika. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania przegl─ůdarki. Us┼éuga lub jej poszczególne funkcjonalno┼Ťci mog─ů jednak bez plików cookies nie dzia┼éa─ç poprawnie.

Subskrypcja bezp┼éatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezp┼éatnych newsletterów nale┼╝─ůcych do „Piece kominkowe” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imi─Ö itp. Uzyskane w ten sposób dane s─ů dodawane do listy mailingowej serwisów.

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajduj─ůce si─Ö go┼Ťcinnie na serwisach nale┼╝─ůcych do „Piece kominkowe” i dotycz─ůce us┼éug, produktów, serwisów nieobs┼éugiwanych przez „Piece kominkowe” nie podlegaj─ů „Polityce Prywatno┼Ťci”.

IV. Uprawnienia u┼╝ytkowników w zakresie danych osobowych

„Piece kominkowe” zapewnia u┼╝ytkownikom przekazuj─ůcym dane osobowe realizacj─Ö uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pó┼║n. zm.),
w tym równie┼╝ prawo do ┼╝─ůdania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia, je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem ustawy albo s─ů ju┼╝ zb─Ödne do realizacji celu, dla którego zosta┼éy zebrane.

U┼╝ytkownik ma prawo w ka┼╝dym czasie do usuni─Öcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres „sklep@zdunpol.pl”

„Piece kominkowe”  stosuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dost─Öpem lub niew┼éa┼Ťciwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatno┼Ťci

„Piece kominkowe” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatno┼Ťci. Ka┼╝dego u┼╝ytkownika serwisu nale┼╝─ůcego do „Piece kominkowe” obowi─ůzuje aktualna „Polityk─ů Prywatno┼Ťci”. O zmianach Polityki Prywatno┼Ťci, „Piece kominkowe”  b─Ödzie informowa─ç na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pyta┼ä lub w─ůtpliwo┼Ťci, co do Polityki Prywatno┼Ťci, „Piece kominkowe” prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu „sklep@zdunpol.pl”


 

Wr├│─ç
https://cryptocurrencys.me/ko/categories/algorand-ecosystem https://cryptocurrencys.me/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8 https://cryptocurrencys.me/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/%EC%9D%B4%EB%8D%94%EB%A6%AC%EC%9B%80https://cryptocurrencys.me/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/%EB%8F%84%EC%A7%80%EC%BD%94%EC%9D%B8 https://cryptocurrencys.me/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/%ED%8A%B8%EB%A1%A0 https://cryptocurrencys.me/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/solanahttps://cryptocurrencys.me/ko/categories/decentralized-derivatives https://cryptocurrencys.me/ko/categories/zero-knowledge-zk https://cryptocurrencys.me/ko/categories/dot-ecosystemhttps://cryptocurrencys.me/account/subscriptions?locale=ko https://cryptocurrencys.me/account/sign_out?locale=ko https://cryptocurrencys.me/ko/categories/layer-2https://cryptocurrencys.me/ko/alerts https://cryptocurrencys.me/account/security?locale=ko https://cryptocurrencys.me/ko/developers/%EB%8C%80%EC%8B%9C%EB%B3%B4%EB%93%9C

Copyright © 2024 Zen Cart Professional PL™ Powered by Zen Cart™ Design by Sage Fish